INPP terapia neuromotorickej nezrelosti 2020/21

Ročný kurz pre INPP certifikovaných odborníkov


Ak budete za podujatie platiť ako súkromná osoba, pokračujte kliknutím na "Súkromná osoba"
Ak za Vás bude platiť organizácia, pokračujte v registrácii na podujatie kliknutím na "Organizácia".

Základné údaje


Adresa


Fakturačná adresa


Informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov

Základné údaje


Adresa


Fakturačná adresa


Informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov