Zoznam eventov


Školní intervenční program INPP Praha 19.5.2022 Výskyt poruch učení a chování se v populaci stále zvyšuje a je tedy v zájmu celé společnosti tento stav napravit! To vědí všichni odborníci, kteří pracují s dětmi. Poznatky z kurzu Školní intervenční program INPP lze využít pro cvičení s dětmi ve škole, anebo k identifikaci dětí, kterým by mohla prospět individuální neurovývojová terapie pod vedením někoho z vyškolených odborníků INPP. Kurz se bude konat v Praze dne 19.5.2022 od 9 do 17 hodin. Lektor MUDr. Ivan Juráš je odborným garantem metody INPP pro oblast ČR a SR. Bližší informace poskytne Mgr. Naďa Jurečková tel: +420 723 186 730 mail: nada.jureckova@inpp.online 19. 05. 2022