Zoznam podujatí


INPP Školní intervenční program České Budějovice 12.4.2018 12. 04. 2018
ŠKOLNÍ INTERVENČNÍ PROGRAM INPP_PRAHA 18.5.2018 ŠKOLNÍ INTERVENČNÍ PROGRAM INPP Pracujete jako učitel, speciální pedagog, vychovatel, nebo školní psycholog a setkáváte se ve své praxi s dětmi s poruchami učení, chování, narušenou komunikační schopností, úzkostnými poruchami či poruchami pozornosti? Je možné, že jejich problémy mají neurofyziologický základ a jsou důsledkem opožděného neurologického vývoje. Na kurzu se dozvíte o problematice přetrvávajících primitivních reflexů a jejich vlivu na konkrétní poruchy učení a chování, naučíte se, jako používat Vývojový screeningový test neuromotorické nezralosti a jak aplikovat INPP školní intervenční program. 18. 05. 2018
Supervízia pre INPP certifikovaných odborníkov 01. 10. 2018
INPP ROČNÝ KURZ NEUROMOTORICKEJ NEZRELOSTI 09. 10. 2018
BILATERÁLNÍ INTEGRACE BRATISLAVA 17.-19.10.2018 17. 10. 2018