Zoznam podujatí


Supervízia pre INPP certifikovaných odborníkov 01. 10. 2018
INPP ROČNÝ KURZ NEUROMOTORICKEJ NEZRELOSTI 09. 10. 2018
BILATERÁLNÍ INTEGRACE BRATISLAVA 17.-19.10.2018 17. 10. 2018