Zoznam podujatí


Supervízia pre INPP certifikovaných odborníkov 10.-11.9.2016, Bratislava číslo účtu pro SK: 2620835155/1100 VS:160910 číslo účtu pro CZ: 3222789389/0800 VS:160910 10. 09. 2016
SOCIOTERAPIA Ružomberok SOCIOTERAPIA_výcvikový program 27. 10. 2016